ЈУ за смјештај, рехабилитацију и ресоцијализацију корисника ПАС Подгорица уз подршку Канцеларије за превенцију наркоманије општине Беране организовала је јавну трибину „Болести зависности“ у малој сали Општине у четвртак 28.7.2016. године.

Циљеви трибине су били пружање стручних информација на тему зависности заинтересованим појединцима, унапређење сарадње институција и невладиног сектора на пољу третмана и превенције болести зависности.

Трибина је била добро посјећена уз присуство представника Општине, студената, Центра за социјални рад, подручног органа за прекршаје, управе полиције,  основних и средњих школа.