ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

_______________________________________________________________________________________________________

            На основу члана 10 Закона о територијалној организацији Црне Горе (“Сл.лист ЦГ“, бр. 54/11, 26/12, 27/13, 62/13 и 12/14) и члана 109 Закона о локалној самоуправи Црне Горе (“Сл.лист РЦГ“, бр. 42/03, 28/04 и 75/05 и 13/06, и “Сл.лист ЦГ“ бр.88/09, 3/10, 38/12 и 10/14), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, у п у ћ у ј е

 

Ј А В Н И П О З И В

грађанима мјесних заједница на подручју Општине Беране: “Стари град“, “Парк“, “Ново насеље“, “Лим“, Хареме, Луге и Долац, као и другим заинтересованим лицима

да се активно укључе и дају предлоге за давање назива улицама на подручју поменутих мјесних заједница, које немају назив.

            Образложене предлоге, сугестије и примједбе заинтересовни могу доставити Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, у року од 15 /петнаест/ дана од дана упућивања Јавног позива, на адресу:  улица IV Црногорске број 1, Беране, посредством грађанског бироа, путем поште или електронским путем, на e-маил адресу: opstauprava@berane.co.me.

             Увид у материјал (Елаборат са описаним границама улица које немају назив на територији Општине Беране), може се извршити у канцеларији број 4, Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, сваког радног дана, у периоду од 11 до 13 часова, све до истека рока за достављање предлога, као и на интернет порталу Општине Беране, www.berane.me

НАПОМЕНА:

             По основу овог Јавног позива, улице могу добити називе само по географским и другим појмовима, изузимајући називе по значајним догађајима и истакнутим личностима.

             Поступак давања назива улицама, спроводи се у циљу имплементације Закона о бирачком списку Црне Горе, (“Сл.лист ЦГ“, бр. 10/14 од 21.02.2014. године), по инструкцијама Министраства унутрашњих послова Црне Горе и Заједнице Општина Црне Горе.

 

Број: 05-032-1302

Беране, 06.11.2015. годинe        

В.Д. СЕКРЕТАР

Младен Стијовић

 

Беране-иправљене улице-2015

2 thoughts on “ЈАВНИ ПОЗИВ: Давање предлога за називе улица без назива”

  1. Evo prijedloga za naziv ulice. Radi se o čovjeku koji je svojim uzornim životom i radom to odavno zaslužio, a koji je od strane vladajućih institucija zaboravljen. Nije zaboravljen od naroda koji ga svakodnevno spominje, jer nema porodice u gradu kojoj nije pružio svoju nesebičnu pomoć. Radi se o mom svekru -Primarijusu dr.Čedomiru Pantoviću. S nadom da ćete najozbiljnije razmotriti i usvojiti moj prijedlog, s poštovanjem, Pantović Tamara iz Berana.

  2. Divna Vekovic,prva zena lekar,doktorirala na Sorboni, govorila vise svetskih Jezika, bavila se prevodilastvom.
    Humanitarni radnik.
    Pogubljena na Zidanom Mostu.

Comments are closed.