U četvrtak , 29. jula , sa početkom u 20 časova , u galeriji Polimskog muzeja , biće otvorena izložba pod nazivom ,, Istraživanja , zaštita i valorizacija kulturnog nasleđa Polimlja , 20 godina “ , autora Predraga Lutovca i Slobodana Obradovića . Tom prilikom će javnosti, po prvi put, biti prikazana dugogodišnja arheološka istraživanja stručnog tima Polimskog muzeja, kroz više etapa, kao i rezultati do kojih se došlo. Otvaranje će se održati uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.