На  Збору грађана МЗ Буче, одржаном у сеоској Капели на Бучу, дана 02.03.2017.године, изабран је нови Савјет МЗ од 9 чланова. Већином гласова присутних је одлучено да Савјет МЗ Буче буде у следећем саставу: Александар Ђуришић, Милић Јоксимовић, Милутин Мићовић, Ранко Бојичић, Маринко Голубовић, Панто Бојичић, Драгољуб Бојовић, Жељко Бојичић и Раде Отовић.

На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана, у саставу: Вујица Раичевић, Милоје Отовић и Ранко Мићовић.

На конститутивној сједници Савјета, одржаној истог дана, нови Савјет МЗ Буче је једногласном одлуком свих присутних чланова реизабрао Александра Ђуришића за предсједника Савјета МЗ Буче, који ће и у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу.

За замјеника предсједника Савјета изабран је Милић Јоксимовић.