На  Збору грађана МЗ Лужац одржаном у великој сали сеоског Дома, дана 09.03.2017.године, изабран је нови Савјет МЗ од 11 чланова. Већином гласова присутних је одлучено да Савјет МЗ Лужац буде у следећем саставу: Миленко Пајковић, Милош Вуковић, Миро Вешовић, Никола Вуковић, Звонко Раичевић, Мијо Раичевић, Раде Јованчевић, Јовица Радевић, Миливоје Поповић, Мило Пајковић и Никола Шћекић. На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана који чине: Радош Пајковић, Рајко Вешовић и Ранко Раковић.  

На конститутивној сједници Савјета, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Лужац је једногласном одлуком свих присутних чланова изабрао Миленка Пајковића за предсједника Савјета МЗ Лужац, који ће у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу. За замјеника предсједника Савјета изабран је Милош Вуковић. Збору грађана, испред локалне управе, су присуствовали начелник Службе за заједничке послове Данко Мартиновић и помоћник секретара Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности  Родољуб Бућковић.