Часопис се може преузети у просторијама Центра за културу и у Народној библиотеци „Др Радован Лалић“ сваког радног дана од 7 – 15 часова.

„Токови“ су доступни и онлајн на адреси www.centarzakulturuberane.com/casopisi/

Токови“ – часопис за научна, књижевна и друштвена питања, са традицијом дугом преко 50 година, окупља значајна научна и стваралачка имена са нашег подручја и шире. Часопис је одиграо значајну улогу у подстицању научног, књижевног, културног и друштвеног амбијента Берана.

Часопис из штампе излази два пута годишње, а издавач је ЈУ Центар за културу Беране.