Strategija razvoja sporta u opštini Berane za period 2019-2021;

Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2019-2022;

  sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;