„Програм јачања капацитета локалних самоуправа у управљању и промоцији бизнис зона“

www.rbcberane.me

 Бизнис зона Рудеш (*pdf)

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ