U amfiteatru Gimnazije „Panto Mališić“ održano je interaktivno predavanje na temu „Nasilni ekstremizam i radikalizacija mladih: Globalni i lokalni aspekti“ koje su zajednički organizovali Kancelarija za mlade Opštine Berane i Učenički parlament Gimnazije.  U ulozi predavača našla se Marijeta Mojašević, savjetnica za mlade u Kzm.

Predavanje je proisteklo iz međunarodnog projekta „Suzbijanje nasilnog ekstremizma“ globalne inicijative Mreža snažnih gradova, u kojem je Opština Berane učestvovala i ima za cilj da upozna mlade sa prijetnjom koju predstavlja radikalizacija i nasilni ekstremizam za društvo. Prezentacija se uglavnom bazirala na pozitivnim praksama iz svijeta i primjerima ličnosti koji promovišu nenasilje, od kojih su neki bivši ekstremisti i teroristi.