Sastanak u okviru projekta „Psiho-socijalni servis podrške za korisnike usluga socijalnog stanovanja i porodice u riziku od beskućništva“ održan je u zgradi Opštine Berane, u cilju razmjene mišljenja i iskustava u radu sa korisnicima socijalnog stanovanja, kao i planiranju daljih koraka u implementaciji projekta.

U sklopu pomenutog projekta, koji sprovodi ADP Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda, uspostavljen je servis koji će pružati psiho-socijalnu podršku socijalno ugroženim porodicama u napuštanju stanja socijalne potrebe ali istovremeno pomagati u adekvatnom korišćenju i održavanju socijalnih stanova podržavajući njihovu infrastrukturu. Kancelarija servisa u Beranama nalazi se na Rudešu u Regionalnom biznis centru (RBC).

„U servisu su angažovane psihološkinja i socijalna radnica koje će u sklopu projektnih aktivnosti biti u stalnom kontaktu sa korisnicima socijalnih stanova, biti im dostupne za sve nedoumice. One će redovno obilaziti teren i biti veza i kontakt tačka kako za korisnike socijalnih stanova, tako i za Opštinu Berane i na taj način olakšati proces i obezbijediti sistematizovaniji rad kad je ova tema u pitanju“, saopšteno je nakon sastanka.

Kroz rad na terenu, sprovedeno je ispitvanje potreba korisnika socijalnih stanova, čiji rezultati će pomoći u postavljanju daljih aktivnosti projekta.

„Uskoro se planira angažovanje domaćinskih porodica u okviru zgrada socijalnog stanovanja u Beranama. To su porodice koje su već korisnici socijalnog stanovanja, koje nakon treninga i obuke počinju da pružaju svakodnevnu podršku komšijama – ostalim korisnicima socijalnog stanovanja i doprinose stvaranju osjećaja zajedništva kroz podršku u organizovanju zajedničkih aktivnosti na nivou ulaza u kojima žive i kroz direktnu saradnju sa servisom“, navodi se dalje u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da saradnice u Servisu, u saradnji sa nadležnim Sekreterijatom u Opštini Berane rade na formiranju i proširivanju baze korisnika socijalnih stanova u Beranama.

„Baza treba da bude sveobuhvatna, usmjerena ka korisniku i treba da posluži ne samo Opštini, Centru za socijalni rad i novonastalom Servisu za psihosocijalnu podršku korisnima socijalnih stanova i porodicama u riziku od beskućništva, nego i samim korisnicima i to kako bi na što lakši i jednostavniji način ostvarivali svoja prava“, zaključeno je.

Dodaju da ova baza treba da bude primjer pozitivne prakse i ostalim lokalnim samoupravama, kao korak u pomjeranju politike socijalnog stanovanja ka adekvatnom stanovanju.

Sastanku su prisustvovali pomoćnica u Sekreterijatu za investicije i projekte Maja Pešić, savjetnik predsjednika opštine Darko Stojanović, izvršna direktorka ADP Zid Sanda Rakčević i njeni saradnici, Božina Stešević i Milica Radunović. Bile su prisutne i zaposlene u servisu, Marijana Marjanović i Jelena Pajković.

Pomenuti projekat je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.