Састанак у оквиру пројекта „Психо-социјални сервис подршке за кориснике услуга социјалног становања и породице у ризику од бескућништва“ одржан је у згради Општине Беране, у циљу размјене мишљења и искустава у раду са корисницима социјалног становања, као и планирању даљих корака у имплементацији пројекта.

У склопу поменутог пројекта, који спроводи АДП Зид у партнерству са Општином Беране и Хаусинг центром из Београда, успостављен је сервис који ће пружати психо-социјалну подршку социјално угроженим породицама у напуштању стања социјалне потребе али истовремено помагати у адекватном коришћењу и одржавању социјалних станова подржавајући њихову инфраструктуру. Канцеларија сервиса у Беранама налази се на Рудешу у Регионалном бизнис центру (РБЦ).

„У сервису су ангажоване психолошкиња и социјална радница које ће у склопу пројектних активности бити у сталном контакту са корисницима социјалних станова, бити им доступне за све недоумице. Оне ће редовно обилазити терен и бити веза и контакт тачка како за кориснике социјалних станова, тако и за Општину Беране и на тај начин олакшати процес и обезбиједити систематизованији рад кад је ова тема у питању“, саопштено је након састанка.

Кроз рад на терену, спроведено је испитвање потреба корисника социјалних станова, чији резултати ће помоћи у постављању даљих активности пројекта.

„Ускоро се планира ангажовање домаћинских породица у оквиру зграда социјалног становања у Беранама. То су породице које су већ корисници социјалног становања, које након тренинга и обуке почињу да пружају свакодневну подршку комшијама – осталим корисницима социјалног становања и доприносе стварању осјећаја заједништва кроз подршку у организовању заједничких активности на нивоу улаза у којима живе и кроз директну сарадњу са сервисом“, наводи се даље у саопштењу.

На састанку је договорено да сараднице у Сервису, у сарадњи са надлежним Секретеријатом у Општини Беране раде на формирању и проширивању базе корисника социјалних станова у Беранама.

„База треба да буде свеобухватна, усмјерена ка кориснику и треба да послужи не само Општини, Центру за социјални рад и новонасталом Сервису за психосоцијалну подршку кориснима социјалних станова и породицама у ризику од бескућништва, него и самим корисницима и то како би на што лакши и једноставнији начин остваривали своја права“, закључено је.

Додају да ова база треба да буде примјер позитивне праксе и осталим локалним самоуправама, као корак у помјерању политике социјалног становања ка адекватном становању.

Састанку су присуствовали помоћница у Секретеријату за инвестиције и пројекте Маја Пешић, савјетник предсједника општине Дарко Стојановић, извршна директорка АДП Зид Санда Ракчевић и њени сарадници, Божина Стешевић и Милица Радуновић. Биле су присутне и запослене у сервису, Маријана Марјановић и Јелена Пајковић.

Поменути пројекат је финансијски подржан од стране Европске Уније кроз Програм Европске уније и Црне Горе за запошљавање, образовање и социјалну заштиту, и кофинансиран од стране Министарства јавне управе Црне Горе.