Заједница општина Црне Горе, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Црној Гори, 04.10.2016. године у Подгорици организовала је презентацију Информационо-рачуноводственог система Општине Беране (обрачунска основа – модификовано-готовинска основа). Презентацији су присуствовали секретари за финансије и шефови рачуноводстава у локалним самоуправама, као и представници Министарства финансија.

Имајући у виду да је Влада Црне Горе усвојила Стратегију за прелазак јавног сектора на обрачунско рачуноводство којом је утврдила обавезу преласка комплетног јавног сектора на обрачунску основу рачунодствене евиденције, Заједница општина је организовала састанак у циљу благовремене припреме општина за прелазак на нови систем рачуноводствене евиденције.

Општина Беране је прва црногорска општина која је предузела активности на овом плану и развила јединствени информационо-рачуноводствени систем који омогућава истовремену рачуноводствену евиденцију и по модификовано-готовинској основи и по обрачунској основи. Имајући у виду новине и позитивне резултате у евидентирању финансијских трансакција на локалном нивоу, ова пракса Општине Беране је од Заједнице општина, Министарства унутрашњих послова и Мисије ОЕБС-а у Црној Гори, у реализацији Програма „Најбоље праксе у локалној самоуправи у Црној Гори“, 2015. године добила специјалну награду за област „Управљање локалним јавним финансијама у функцији стварања одрживих локалних заједница“.

Светомир Аковић, секретар за финансије и економски развој Општине Беране, представио је Информационо-рачуноводственог система Општине Беране, којом приликом је детаљно образложио сваки сегмент функционисања овог система којим се обезбјеђује истовремено књижење по модификовано – готовинској основи и обрачунској основи. Упознао је учеснике, између осталог, како се овим системом омогућава јединствен обухват потраживања локалне самоуправе; како функционише систем у дијелу који се односи на резервисање средстава, захтјеве за плаћања, измиривању обавеза, дјелимично плаћање обавеза, динамику плаћања по захтјеву, различитим формама извјештаја које омогућава овај систем, те о низу других погодноси које овај систем пружа у евиденцији пословних трансакција. Посебно је истакао садржај Међународних рачуноводствених стандарда који се односе на рачуноводство јавног сектора, а навео је искуства земаља из окружења и земаља ЕУ у рачуноводственој евиденцији пословних промјена јавног сектора.

Након детаљне презентације система рачуноводствене евиденције Општине Беране, учесници су се укључили у конструктивну расправу у оквиру које је закључено да овај информационо рачуноводствени систем представља значајан напредак у развоју рачуноводства јединица локалних самоуправа, да је добра основа за имплементацију Стратегије за прелазак јавног сектора на обрачунско рачуноводство и да постоје поједини сегменти овог система који ће се додатно унаприједити. Општина Беране је изразила пуну спремнност да пружи адекватну помоћ свим јединицама локалне самоуправе које покажу интересовање за увођење овог система у своје рачуноводствене евиденције.

(Извор: сајт ЗОЦГ)