Povodom objavljivanja Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Prioritetne oblasti 2 – Održivi region INTERREG Jadransko-jonskog transnacionalnog programa (ADRION) 2014-2020, Ministarstvo evropskih poslova je  organizovalo u Beranama Info dan na kojem su javnosti i potencijalnim korisnicima predstavljeni tematski ciljevi, kao i pravila za podnošenje projektnih predloga u okviru ovog poziva.

Info dan je održan u sali hotela Berane, a u ime Opštine Berane otvorio ga je sekretar za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Zoran Jojić. Istom su prisustvovali i direktor Turističke organizacije Ivan Radević, direktor Benerga Radomir Mihajlović, savjetnice u Službi menadžera Rada Barjaktarović i Danka Golubović, kao i predstavnici Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Napoemene radi, drugi poziv je otvoren za predstavnike javnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog sektora i privatnih institutucija koje su zainteresovane za sprovođenje projekata u okviru Prioritetne oblasti 2 – Održivi region.