Поводом објављивања Другог позива за достављање предлога пројеката у оквиру Приоритетне области 2 – Одрживи регион ИНТЕРРЕГ Јадранско-јонског транснационалног програма (АДРИОН) 2014-2020, Министарство европских послова je  организовало у Беранама Инфо дан на којем су јавности и потенцијалним корисницима представљени тематски циљеви, као и правила за подношење пројектних предлога у оквиру овог позива.

Инфо дан је одржан у сали хотела Беране, а у име Општине Беране отворио га је секретар за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО Зоран Јојић. Истом су присуствовали и директор Туристичке организације Иван Радевић, директор Бенерга Радомир Михајловић, савјетнице у Служби менаџера Рада Барјактаровић и Данка Голубовић, као и представници Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју.

Напоемене ради, други позив је отворен за представнике јавних институција, локалних самоуправа, организација цивилног сектора и приватних институтуција које су заинтересоване за спровођење пројеката у оквиру Приоритетне области 2 – Одрживи регион.