Одлука о давању сагласности на Одл. о измјен.и допун.Статута ЈУ Дневни центар

Одлука о измјенама и допунама Статута ЈУ Дневни центар (Прилог Одлуке о давању сагласности)

Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена – ДОО КОмунално

Одлука о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО“Комунално“

Одлука о доношењу ДУП-а “Хареме“

Одлука о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Парк“

Одлука о доношењу измјена и допуна ДУП-а “ШЦ Вукадин Вукадиновић“

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника

Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Одлука о потврђивању Одл.о измјенама Одл.о именов.Жирија 21.јул

Одлука о измјени Одлуке о именовању Жирија за 2018. годину(Прилог Одлуке о потврђивању Одл. за Жири

Рјешење о давању сагласности на Програм рада и Финанс.план ДОО’КОмунално“

Рјешење о имен.члана Савјета за давање предлога насеља

Рјешење о именовању члана Одбора за друштвене дјелатности

Рјешење о именовању члана Одбора за финансије

Рјешење о именовању члана Одбора за планирање и уређење простора

Рјешење о именовању члана Савјета за заштиту животне средине

Извјештај о попуни упражњених одборничких мјеста