Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta 2

Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta 1

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine Berane

Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o prodaji nepokretnosti UZZ br.952018

Odluka o donošenju izmjeni i dopuni DUP-a “Desna obala Lima“

Odluka o donošenju izmjeni i dopuni DUP-a “Lijeva obala Lima“

Odluka o donošenju LSL za izgradnju potisno protočne MHE na vodovodu Berane-Lubnice

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima

Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21 jul“ za 2018. godinu

Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Berane

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Berane

Odluka o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne TO

Odluka o utvrđivanju obaveza obezbjeđivanja besplatnih udžbenika za osnovno obrazovanje

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. DOO Parking servis

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. DOO Sportski centar

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. JU Dnevni centar

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. JU Polimski muzej

Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2018. JU Centar za kulturu

Rješenje o imenovanju predsjdnice Odbora za finansije i ekonomski razvoj

Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Polimski muzej

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu

Rješenje o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe

Rješenje o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe1

Rješenje o imenovanju člana Savjeta za rodnu ravnopravnost

Rješenje o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti

Rješenje o imenovanju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora

Rješenje o imenovanju člna Odbora za statut i propise

Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta Opštine i Poslovnika SO

Rješenje o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO“Sportski centar“