Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta 2

Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta 1

Одлука о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника Општине Беране

Одлука о давању сагласности на Уговор о продаји непокретности УЗЗ бр.952018

Одлука о доношењу измјени и допуни ДУП-а “Десна обала Лима“

Одлука о доношењу измјени и допуни ДУП-а “Лијева обала Лима“

Одлука о доношењу ЛСЛ за изградњу потисно проточне МХЕ на водоводу Беране-Лубнице

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима

Одлука о именовању Жирија за додјелу Награде “21 јул“ за 2018. годину

Одлука о именовању секретара Скупштине општине Беране

Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте

Одлука о приступању изради Статута општине Беране

Одлука о стављању ван снаге Споразума о оснивању Регионалне ТО

Одлука о утврђивању обавеза обезбјеђивања бесплатних уџбеника за основно образовање

Рјешење о давању сагласности на Програм рада за 2018. ДОО Паркинг сервис

Рјешење о давању сагласности на Програм рада за 2018. ДОО Спортски центар

Рјешење о давању сагласности на Програм рада за 2018. ЈУ Дневни центар

Рјешење о давању сагласности на Програм рада за 2018. ЈУ Полимски музеј

Рјешење о давању сагласности на Програм рада за 2018. ЈУ Центар за културу

Рјешење о именовању предсјднице Одбора за финансије и економски развој

Рјешење о именовању предсједника Одбора за избор и именовања

Рјешење о именовању Савјета ЈУ Полимски музеј

Рјешење о именовању Савјета ЈУ Центар за културу

Рјешење о именовању члана Савјета за представке и притужбе

Рјешење о именовању члана Савјета за представке и притужбе1

Рјешење о именовању члана Савјета за родну равноправност

Рјешење о именовању чланова Одбора за друштвене дјелатности

Рјешење о именовању чланова Одбора за планирање и уређење простора

Рјешење о именовању члна Одбора за статут и прописе

Рјешење о образовању Комисије за израду Нацрта Статута Општине и Пословника СО

Рјешење о престанку мандата члану Одбора директора ДОО“Спортски центар“