Мјештани мјесних заједница Берана: Загорје, Буче, Парк, Ново насеље, Лим, Лубнице, Шекулар, Стари град, Калудра и Дапсиће су кроз низ реализованих предавања на тему одрживог коришћења вода подигли ниво својих знања када је у питању ова тема.

Сврха ових предавања је била се укаже на значај који водни ресурси имају, као и да се представе начини који ц́е довести до одрживог развоја и унапређеног квалитета живота, уз пуну имплементацију водног законодавства и истовремено смањење ризика за животну средину. Током предавања грађанима је дистрибуирана брошура у којој су представљени сви аспекти одрживог коришћења вода.
Ове активности су реализоване кроз пројекат Једноставно управљање водним ресурсима, који реализује Општина Беране, а спроводи се у оквиру програма CRESSIDA – Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима ријека Дрине и Дрин. CRESSIDA програм спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Истоцну Европу (REC) уз финансијску подршку Америчке агенције за заштиту животне средине (USA EPA).