U skupštinskoj sali Opštine Berane održan je sastanak predstavnika opštinskog rukovodstva i NVO sektora.

Opština Berane ima dobru i redovnu saradnju  sa nevladinim sektorom. Zajednički sastanak  sa rukovodstvom je bio prilika da se zaokruže godišnje aktivnosti, kao i da se razmjene mišljenja i sugestije u pravcu unapređenja saradnje.

U ime Opštine Berane predsjednik Dragoslav Šćekić je pozdravio prisutne i sumirao aktivnosti Opštine u dijelu finansiranja i saradnje sa NVO. Predsjednik je za narednu godinu najavio izmjene odluke o finansiranju NVO, kao i formiranje Savjeta za saradnju sa NVO koji će ne kvalitetniji način povezati Opštinu i civilni sektor.

Predstavnici nevladinih organizacija su istakli da imaju dobru saradnju sa lokalnom upravom, dok se sugestije uglavnom ticale mogućih izmjena odluke o finansiranju NVO.

Sastanku su pored rukovodstva i predstavnika resornog  Sekretarijata, prisustvovali i direktori lokalnih javnih institucija.

print