Služba Glavnog gradskog arhitekte vrši poslove uprave koji se odnose na:

– izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora u gradu

– sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture u odnosu na zaštitu autentičnosti prostora i identiteta naselja, obezbjeđenje kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja, obezbjeđenje promocije najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture

– davanje saglasnosti na idejna rješenja zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naselju

– propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda objekta u postupku legalizacije

– donošenje rješenja o usklađenosti legalizovanog objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda

– davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta

– predstavljanju lokalne uprave u stručnom timu za izradu planskih dokumenata za čiju se teritoriju izrađuje planski dokument

– davanje predloga smjernica za izradu projektnog zadatka za planski dokument koji donosi Ministarstvo za jedinicu lokalne samouprave

– pripremanje mišljenja i predloga u ime jedinice lokalne samouprave na koncept planskog dokumenta

– učestvovanje u sprovođenju javne rasprave za planski dokument za jedinicu lokalne samouprave

– pripremanje i izrada projektnog zadatka za izradu urbanističkog projekta na osnovu smjernica iz plana generalne regulacije

-vršenje komunikacije sa ostalim odjeljenjima u okviru Opštine, sa drugim institucijama, nevladinim organizacijama iz oblasti uređenja prostora i ostalim subjektima uključenim u projekte

– učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga Službe

– davanje mišljenja na nacrte odluka i drugih propisa koje pripremaju drugi organi

– vođenje prvostepenog upravnog postupka

– upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga

– pripremanje izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti

– vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

ZAHTJEVI/IDEJNA REŠENJA, OBAVJEŠTENJA, REŠENJA

Kontakt
Adresa:IV crnogorske brigade br. 1, Berane
Tel:+382(51)231-973
e-mail:arhitekta@berane.co.me