Danas su učenici  odjeljenja IV – 2, Gimnazije „Panto Mališić“ posjetili Skupštinu opštine Berane.  U velikoj sali za sjednice SO-e Berane,  učenici  su imali priliku da predstavnicima lokalnog Parlamenta i rukovodiocima organa lokalne uprave, postavljaju pitanja i sa njima ramijene mišljenja o funkcionisanju organa lokalne samouprave, kao  i o svakodnevnim  problemima sa kojima se susreću stanovnici naše opštine.

Predsjednik SO-e Berane, Goran Kiković je poželio dobrodošlicu razrednom starješini Zlatici Obradović i učenicima IV – 2 i istakao da je Skupština kao predstavnički organ građana otvorena za saradnju sa svima, a posebno sa  mladima. Pored predsjednika Skupštine u ime lokalnog Parlamenta sa učenicima su razgovarali i predsjednik Kluba odbornika SNP-a Dragomir Đukić, zamjenica predsjednika Kluba odbornika DF-a, Vida Ivanović i predsjednik Kluba odbornika DPS-a,  Draško Došljak

Na pitanja učenika koja se tiču rada organa lokalne uprave su odgovore davali: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Svetomir Aković, v.d menadžer Opštine, Darko Stojanović, sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Marko Lalević i savjetnik u Sekretarijatu za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Dragoje Rajković.

Zlatica Obradović, razredni starješina ovog odjeljenja ja izrazila zahvalnost, predsjedniku Skupštine, šefovima klubova odbornika i rukovodiocima organa lokalne uprave koji su učestvovali u razgovoru sa gimanzijalcima. Posebno se zahvalila sekretarki Skupštine Jasmini Đukić i direktoru Gimanazije „Panto Mališić“ Sretenu Lutovcu,  koji su dogovorili ovu posjetu gimnazijalaca lokalnom Parlamentu.

Na kraju je Služba Skupštine organizovala koktel za učenike i predstavnike Parlamenta i organa lokalne uprave.

print