Uz podršku misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva sporta i mladih organizovan je sastanak i dvodnevna obuka za rukovodioce sekretarijata i njihove pomoćnike u lokalnim samoupravama nadležnih za oblast omladinske politike.

Obuci, koja je održana u Budvi od 1. do 3. novembra, prisustvovao je sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Goran Folić u ime Opštine Berane.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta rukovodilaca u lokalnim samoupravama u oblasti kreiranja i sprovođenje omladinske politike sa fokusom na primjenu i izveštavanje o realizaciji lokalnih akcionih planova, posebno uzimajući u obzir izazove sa kojima se suočavamo u vrijeme pandemije izazvane KOVID virusom.

Nakon usvajanja Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Berane za period 2020-2021. godine, Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, sprovodi sve projektovane aktivnosti kroz pomenuti plan a tiču se mladih našeg grada.