ETIČKA KOMISIJA ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI BERANE

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike imenovana je na sjednici Skupštine opštine Berane,  26.12.2016. godine, i to u sastavu od:

 

 1. Snežana Marsenić, predsjednica
 2. Tatjana Jovančević, članica
 3. Bojana Davidović, članica
 4. Radomir Ralević, član
 5. Slaviša Babović, član

Mandat članova/ica Komisije traje četiri godine.

Šta radi Etička komisija za lokalne službenike i namještenike?

Etička komisija prati primjenu Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca (možete preuzeti ovdje), postupa po pritužbama i inicijativama, donosi odluke o povredama Etičkog kodeksa i druge akte, daje mišljenja i objašnjenja u vezi sa primjenom odredaba Etičkog kodeksa, informiše skupštinu i javnost o primjeni odredaba Etičkog kodeksa i obavlja druge zadatke utvrđene Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (možete preuzeti ovdje).

Komisija je samostalna i nezavisna u radu, i za svoj rad odgovara Skupštini opštine Berane.

 

Na koga se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca?

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca odnosi se na zaposlene u lokalnoj samoupravi, javnim službama ( ustanovama, preduzećima ) i organizacijama čiji je osnivač Opština Berane, i to:

 • Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
 • Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO
 • Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove
 • Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj
 • Sekretarijat za poloprivredu,  turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine
 • Direkcija za imovinu
 • Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda
 • Služba zaštite
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Komunalna policija
 • Informacioni centar
 • Služba predsjednika
 • Služba Glavnog administratora
 • Služba skupštine
 • Služba menadžera
 • Služba za zajedničke poslove

 

 • DOO “ Komunalno ”
 • DOO “ Vodovod i kanalizacija ”
 • JU  “ Centar za kulturu”
 • JU ‘’ Polimski muzej ‘’
 • DOO “ Sportski centar ”
 • Turistička organizacija Berane
 • LJE ‘’ Radio Berane ‘’
 • DOO ‘’Agencija za investicije i razvoj’’
 • DOO ‘’ Parking servis ‘’
 • DOO ‘’ Biznis inkubator’’
 • DOO ‘’ Benergo ‘’

 

Etički kodeks za lokalne službenike/ce i namještenike/ce NE ODNOSI se na odbornike/ce, Predsjednika skupštine opštine, Predsjednika i Potpredsjednike opštine, Glavnog administratora, i svako izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave u Opštini Berane, stručnim i drugim službama, organima javnih službi i drugih organizacija čiji je osnivač Opština Berane. Na njih se odnosi Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki, za čije praćenje se osniva Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere.

 

Pritužba ili Inicijativa

Svako može komisiji da podnese pritužbu ili inicijativu.

Pritužba se podnosi zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa od strane zaposlenog/e. Pritužbu možete podnijeti na Obrascu pritužbe (možete preuzeti ovdje ili na adresi komisije) ili putem pisma, neposredno, putem pošte, faksa ili elektronskom poštom (kontakt je naveden u dnu stranice). Izuzetno, lice koje ima poteškoća u pisanju pritužbu može saopštiti usmeno na zapisnik koji sačinjava član komisije ili ovlašćeni službenik Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.
Inicijativa se može odnositi na pitanja u vezi sa primjenom propisa sa stanovišta etičkog postupanja ili njihovim izmjenama i dopunama.

 

OBRASCI:

Obrazac pritužbe

– Obrazac evidencije o zaposlenima

– Obrazac izjave o prihvatanju i pridržavanju odredbi Etičkog kodeksa

DOKUMENTI:

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca

Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izmjenama Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

OSTALO:

Lista lokalnih službenika i namještenika koji nijesu potpisali Izjavu zaposlenog o prihvatanju i pridržavanju odredaba Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST:

 1. Sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u Opštini Berane – detaljnije

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINUdetaljnije

SLIKE – detaljnije

 

KONTAKT

Adresa: OPŠTINA BERANE

 ul. IV crnogorske brigade br. 1

84 300   Berane

CRNA GORA

tel / fax: + 382 51 231- 937   – svakog radnog dana od 0700 do 1500

E-mail: ekzsn@berane.co.me