Адреса: IV Црногорске бр.1
Тел
: +382 51 231 973; 233 360
Факс
: +382 51 233 357
Е-пошта
: administrator@berane.co.me