ECONNECTING  је међународна мрежа градова која се финансира из европског програма URBACT IV, који има за циљ развој нових стратегија одрживе мобилности између урбаних и руралних подручја, стављајући еколошку и друштвену одрживост саобраћаја у центар.

Мрежа тежи да постигне следеће циљеве:

•           „30 минута“ територија

•           Зелена заједница

•           „Хуманизована“ и одржива мобилност

•           Пријатни и приступачни градови

•           Добра управа

Унија Ромања Фаентина је водећи партнер овог пројекта, заједно са још 8 европских градова:

 1. Орихуела (Шпанија)
 2. Ормож (Словенија)
 3. Нагикало (Мађарска)
 4. Дyти Мани (Грчка)
 5. Каунти Висеу (Португал)
 6. Тори Валд (Естонија)
 7. Енис (Ирска)
 8. Општина Беране (Црна Гора)

Период имплементације пројекта: 01/06/2023 – 31/12/2025

Укупан буџет мреже:  € 834.121,05

ЕУ финансирање:  € 630.150,78

Да будете у току и да не пропустите ниједну вест на овом путовању које ће трајати до децембра 2025, посетите страницу!

http://www.urbact.eu/networks/econnecting

[ENGLISH VERSION]

ECONNECTING is an international network of cities financed by the European URBACT IV program which aims to develop new sustainable mobility strategies between urban and rural areas, putting the environmental and social sustainability of transport at the centre.

The network aims to achieve these objectives:

 • „30 minute“ territories
 • Green communities
 • „Humanized“ and sustainable mobility
 • Welcoming and accessible cities
 • Governance and „good governance“

The Union of Romagna Faentina is the lead partner of this project, together with 8 other European cities:

 • Ormoz (SVN)
 • Nagykallo (HUN)
 • Western Mani (GRC)
 • CIM La Viseu dao Lafoes (PRT)
 • Tori Vallavalitsus (EST)
 • Orihuela (ESP)
 • Ennis Municipal District, Clare County Council (IRL)
 • Berane municipality  (MNE)

Duration: 01/06/2023 – 31/12/2025

Total network budget:  € 834.121,05

EU funding:  € 630.150,78

To keep up and not miss any news on this journey which will last until December 2025, visit the dedicated page!

http://www.urbact.eu/networks/econnecting