Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

DRUGU REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za srijedu, 11. 07. 2018. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u 10,30 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;

  2. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; (Predlog, Saglasnost Ministarstva, Izvještaj sa Javne rasprave)

Izvjestilac: pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21 jul“ za 2018. godinu; ( Odluka)

Izvjestilac: v.d. sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

  1. Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje za 2017. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2018. godinu, DOO “Komunalno“Berane; (Odluka OD – Program rada, Odluka OD – Izvještaj)

Izvjestilac: v.d. izvršni direktor DOO “Komunalno“

  1. Informacija o radu Centra bezbjednosti Berane za 2017. godinu;

Izvjestilac: načelnik CB Berane

  1. Izvještaj o radu za 2017. godinu, Biroa rada Berane;

Izvjestilac: načelnica Biroa rada Berane

  1. Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

 

Broj: 02-030-356
Berane,
02.07.2018.g.  

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Novica Obradović,s.r.