CRNA GORA
SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE
Služba Skupštine
Broj: 02-016/21-64
Berane, 26. februar 2021. godine,

Skupštini opštine Berane, shodno članu 85 stav 6 Poslovnika Skupštine dostavljeni su predlozi za dopunu dnevnog reda za XIII sjednicu Skupštine,  koja je sazvana za 05. mart 2021. godine, i to:

  • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora broj:

     01-018/21-261 od 11.02.2021. godine;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata  za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Sportski centar“

     Izvjestilac: izvršni direktor DOO“Parking servis“

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Benergo“

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane
Odluka Odbora direktora

Izvjestilac: v.d. izvršnog direktora DOO“Komunalno“
Odluka o utvrđivanju cijena

  • Izvještaj o radu sa finansijskim iskazom za 2020. gdinu i Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu DOO“Sportski centar“;

Izvjestilac: izvršni direktor DO “Sportski centar“
Izvještaj
Program rada
Odluke Odbora direktora
Izvještaj službe za unutrašnju reviziju

  • Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu JU “Centar za kulturu“;

Izvjestilac: direktorica JU “Centar za kulturu“
Izvještaj
Program
Odluke Savjeta
Izvještaj Službe za unutrašnju reviziju

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica  Obradović, s.r.