ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Служба Скупштине
Број: 02-016/21-64
Беране, 26. фебруар 2021. године,

Скупштини општине Беране, сходно члану 85 став 6 Пословника Скупштине достављени су предлози за допуну дневног реда за XIII сједницу Скупштине,  која је сазвана за 05. март 2021. године, и то:

  • Предлог Одлуке о давању сагласности на Анекс Уговора број:

     01-018/21-261 од 11.02.2021. године;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата  за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

Извјестилац: извршни директор ДОО “Спортски центар“

     Извјестилац: извршни директор ДОО“Паркинг сервис“

Извјестилац: извршни директор ДОО “Бенерго“

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“ Беране
Одлука Одбора директора

Извјестилац: в.д. извршног директора ДОО“Комунално“
Одлука о утврђивању цијена

  • Извјештај о раду са финансијским исказом за 2020. гдину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину ДОО“Спортски центар“;

Извјестилац: извршни директор ДО “Спортски центар“
Извјештај
Програм рада
Одлуке Одбора директора
Извјештај службе за унутрашњу ревизију

  • Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2020. годину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину ЈУ “Центар за културу“;

Извјестилац: директорица ЈУ “Центар за културу“
Извјештај
Програм
Одлуке Савјета
Извјештај Службе за унутрашњу ревизију

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица  Обрадовић, с.р.