CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02- 016/20-93
Berane, 25. maj 2020. godine,

Deseta  sjednica Skupštine opštine Berane, koja je bila sazvana za  23. mart 2020. godine, održaće se u četvrtak, 28. maja 2020.  godine, sa početkom u 11,00 časova.

Predlozi za dopunu Dnevnog reda:

  1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o setu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane i privredu natalih usled pandemije Kovid-19;
    Odluka o setu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane usled pandemije KOVID-19

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

                                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                             Novica  Obradović, s.r.