ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02- 016/20-93
Беране, 25. мај 2020. године,

Десета  сједницa Скупштине општине Беране, која је била сазвана за  23. март 2020. године, одржаће се у четвртак, 28. маја 2020.  године, са почетком у 11,00 часова.

Предлози за допуну Дневног реда:

  1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о сету економских мјера са циљем ублажавања последица по грађане и привреду наталих услед пандемије Ковид-19;
    Одлука о сету економских мјера са циљем ублажавања последица по грађане услед пандемије КОВИД-19

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за финансије и економски развој

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за финансије и економски развој

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                             Новица  Обрадовић, с.р.