CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-
1
Berane,
03.01.2018. godine,

U skladu sa članom 77 Poslovnika Skupštine, dostavljamo Vam predlog za dopunu dnevnog reda XVII sjednice Skupštine opštine Berane, koja je sazvana za 10. januar 2018. godine:

  1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o privremenom finansiranju budžetskih korisnika opštine Berane za period 01.01.-31.03.2018. godine;  (Odluka o privremenom finansiranjuPrelog odluke o potvrđivanju)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Goran Kiković, s.r.