CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-239
Berane, 08.09.2017. godine,

Poštovani/a,

U skladu sa članom 77 Poslovnika Skupštine, dostavljamo Vam predloge za dopunu dnevnog reda XVI sjednice Skupštine opštine Berane, koja je sazvana  za 11. septembar 2017. godine:

1. Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Berane; (Predlog,   Saglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

2. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane; (Predlog,   Saglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

3.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena zakupa na Stočnoj pijaci; (Predlog,   Odluka Odbora direktora)

Izvjestilac: potpredsjednik Opštine

4. Predlog Odluke o utvrđivanju obaveze obezbjeđivanja besplatnih udžbenika za osnovno obrazovanje za đake svih osnovnih škola na teritoriji opštine Berane; (Predlog)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

 

 

                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                    Goran Kiković, s.r.

print