ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-239
Беране, 08.09.2017. године,

Поштовани/а,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине, достављамо Вам предлоге за допуну дневног реда XVI сједнице Скупштине општине Беране, која је сазвана  за 11. септембар 2017. године:

1. Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера Општине Беране; (Предлог,   Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

2. Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране; (Предлог,   Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

3.Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена закупа на Сточној пијаци; (Предлог,   Oдлука Одбора директора)

Извјестилац: потпредсједник Општине

4. Предлог Одлуке о утврђивању обавезе обезбјеђивања бесплатних уџбеника за основно образовање за ђаке свих основних школа на територији општине Беране; (Предлог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 

 

 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                    Горан Киковић, с.р.