ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/21409

Беране, 12. новембар 2021. године,

Предлог за допуну дневног реда за XV редовну сједницу Скупштине општине Беране, сазвану за 18. новембар 2021. године:

  1. Предлог Одлуке о потврђивању Рјешења о именовању в.д. извршног директора ДОО “Паркинг сервис“ Беране;

     -Рјешење о именовању в.д. директора ДОО “Паркинг сервис“

     Извјестилац: Главни администратор Општине Беране

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                      Новица  Обрадовић, с.р.