CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-123
Berane, 31.03.2017. godine,

 

Poštovani/a,

U skladu sa članom 77 Poslovnika Skupštine, dostavljamo Vam predloge za dopunu dnevnog reda XV sjednice Skupštine opštine Berane, koja je sazvana  za 05. april 2017. godine.

  1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Desna obala Lima“; (Predlog odluke, Izvještaj, Saglasnost)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje  prostora

  1. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za školsku  2015/2016. godinu; (Informacija)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                    Goran Kiković, s.r.

 

print