ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-123
Беране, 31.03.2017. године,

 

Поштовани/a,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине, достављамо Вам предлоге за допуну дневног реда XV сједнице Скупштине општине Беране, која је сазвана  за 05. април 2017. године.

  1. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Десна обала Лима“; (Предлог одлуке, Извјештај, Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење  простора

  1. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране за школску  2015/2016. годину; (Информација)

Извјестилац: секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                    Горан Киковић, с.р.