ЦРНА ГОРА

Служба Скупштине

Скупштина општине Беране

Број: 02-030-288

Беране, 28. јун 2019. године,

На основу члана 85 став 6 Пословника Скупштине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач, доставио је предлогеза допуну дневног реда Шесте редовне сједнице Скупштине, која је заказана за 02. јул 2019. године, и то:

Допуна Дневног реда за VI СО Беране-

1. Предлог Одлуке о давању гаранције

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

2. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни одлуке о утврђивању цијена ДОО “ Спортски центар“

( ПРИЛОГ )

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

3. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о кредитном задуживању ДОО“ Бенерго“ Беране

( ПРИЛОГ 1 )

( ПРИЛОГ 2 )

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

4. Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор бр. 01-031-2036.

( ПРИЛОГ )

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

5. Предлог одлуке о измјенама сам допунама Одлуке о Буџету чињенице за2019.

( ПРИЛОГ 1 )

( ПРИЛОГ 2 )

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

6. Предлог  Одлуке о измјенама сам допунама Одлуке о зарадама локалних службеника сам намјештеника у Општини

( ПРИЛОГ )

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

7. Предлог Одлуке о преносу права располагања на грађевинском земљишту Влади Црне Горе – вртић

Извјестилац: в.д. директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права