CRNA GORA
Skupština opštine Berane
Služba Skupštine
Broj: 02-030-393
Berane, 05. septembar 2019. godine,

Na osnovu člana 85 stav 6  Poslovnika Skupštine, predsjednik Opštine dostavio je predloge za dopunu dnevnog reda za VII sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je sazvana  za 09. septembar 2019. godine:

  1. Predlog Odluke o načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada i uslovima zaštite životne sredine;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

2. Predlog Odluke o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

3.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

4.Predlog Odluke o davanju garancija

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Benergo“

                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                    Novica  Obradović, s.r.