ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-371
Беране, 06.07.2018. године,

Поштовани/а,

На основу члана 77 став 9  Пословника Скупштине, достављамо Вам предлоге за допуну дневног реда II сједнице Скупштине општине Беране, која је сазвана  за 11. јул 2018. године:

  1. Предлог Завршног рачуна Буџета општине Беране за 2016. годину; (Табеларни приказ)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

  1. Предлог Завршног рачуна Буџета општине Беране за 2017. годину; (Табеларни приказ)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

  1. Предлог Одлуке о давању Сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО “Комунално Беране;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене  послове и саобраћај

  1. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Хареме; (Извјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: представница Секретаријата за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Парк“; (Извјештај са Прве jавне расправе, Извјештај са Друге јавне расправе)

 Извјестилац: представница Секретаријата  секретара за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Школски центар Вукадин Вукадиновић“; (Извјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: представница Секретаријата секретара за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјестилац: в.д. секретарка Секретаријата за општу управу и   друштвене дјелатности

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                    Новица  Обрадовић, с.р.