CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-681

Berane, 22. 12. 2018. godine

 

Na osnovu člana 77 Poslovnika Skupštine, predsjednik Opštine, kao ovlašćeni predlagač, dostavio je predloge za dopunu dnevnog reda Četvrte  redovne sjednice Skupštine, koja je zakazana za 27. decembar 2018. godine:

  1. Predlog odluke o budžetu opštine Berane 2019

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

  1. Predlog programa javnih radova u opštini Berane za 2019.godinu

Izvjestilac: menadžer Opštine

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama DUP-a Stadion i škola Vuk Karadžić

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluge o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora

  1. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije

 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica  Obradović, s.r.