ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-681

Беране, 22. 12. 2018. године

 

На основу члана 77 Пословника Скупштине, предсједник Општине, као овлашћени предлагач, доставио је предлоге за допуну дневног реда Четврте  редовне сједнице Скупштине, која је заказана за 27. децембар 2018. године:

  1. Предлог одлуке о буџету општине Беране 2019

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

  1. Предлог програма јавних радова у општини Беране за 2019.годину

Извјестилац: менаџер Општине

  1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама ДУП-а Стадион и школа Вук Караџић

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуге о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског отпада

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији Општине

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица  Обрадовић, с.р.