DOO „Vodovod i kanalizacija“
IV crnogorske brigade br.13
tel/faks: 051/233-339
e-mail: vik.berane@gmail.com

Izvršni direktor
Vuko Todorović

Odbor direktora

1. Dragan Drobnjak, predsjednik
2. Željko Vukajlović, član
3. Radovan Guberinić, član
4. Marjan Obadović, član
5. Radoslav Šekularac, član

Opis poslova iz Statuta:

Društvo obavlja poslove:

  • sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode:
  • sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i privrede na teritoriji opštine Berane,
  • održavanje vodovodnog sistema na teritoriji opštine Berane,
  • održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji opštine Berane.
  • uklanjanje otpadnih voda:
  • sakupljanje i transport komunalnih atmosferskih i drugih opadnih voda sa područja opštine Berane,
  • održavanje kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
  • obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje,
  • pražnjenje i čišćenje septičkih jama i šahtova,
  • održavanje izgrađenog sistema za prihvatanje i odvođenje atmosferskih voda

Vodovod i kanalizacija, doo Berane.