Одлука о организацији и начину рада локалне управе

Упутство за рад запосленима у локалној управи општине Беране

НАРЕДБА О ПРЕДУЗИМАЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o org i načinu rada

Одлука о расподјели средстава спортским организацијама за 2015.годину

ОДЛУКА O КОЛЕКТИВНOМ ОДМОРУ 2016

ОДЛУКА O КЛАСИФИКАЦИОНИМ ОЗНАКАМА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ КАРТИЦЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИСУТНОСТИ НА ПОСЛУ

Акциони план за борбу против корупције у општини Беране за период децембар 2017-децембар 2019.год.

Одлука о колективном одмору 2018.

ОДЛУКА О поступку образовања и утврђивању висине накнаде за рад у комисијама,савјетима…

Кадровски план општине Беране за 2020

Одлука Предсједника о сету економских мјера-КОВИД – 19

Одлука о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средства за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020 години

ОДЛУКА O КОЛЕКТИВНOМ ОДМОРУ 2020