Delegacija Opštine Berane u sastavu predsjednik SO Berane Novica Obradović i menadžer Opštine Vladimir Đaković boravila je u radnoj posjeti Banjaluci. Ovom prilikom sastali su se predsjednikom Skupštine Grada Zoranom Talićem, direktorom Biznis zone i direktorom Komunalnog preduzeća i regionalne deponije, posjetili gradsku toplanu, dogovorili privrednu saradnju…

Dogovorena saradnja Berana i Banja Luke

„U toku posjete imali smo više susreta, sastanaka i obilazaka, koji mogu biti krajnje korisni po našu opštinu“, kazao je menadžer Đaković.

Prvi sastanak održan je u prostorijama SO Banjaluka, kojem su od strane domaćina prisustvovali – predsjednik Skupštine Grada Banjaluke Zoran Talić sa saradnicima, direktor Biznis zone „Ramići“ i direktor Komunalnog preduzeća i regionalne deponije.

Dogovorena saradnja Berana i Banja Luke

U razgovoru je zajednički konstatovano da treba produbiti sve vidove saradnje na svim nivoima, a naročito u domenu privredne saradnje.

„U sklopu posjete je bio organizovan obilazak biznis zone „Ramići“ i Regionalne deponije. Biznis zona u Banjaluci trenutno zapošljava preko hiljadu ljudi i u njoj posluje više od trideset kompanija i smatramo da se njihova iskustva mogu uspješno primijeniti u razvoju naše biznis zone. Sa direktorom je dogovoreno da će nam omogućiti kontakt sa svim korisnicima njihove biznis zone, kako bismo im mogli prezentovati prednosti ulaganja u Berane, kao i da će on sam preporučiti biznis zonu „Rudeš“ svim svojim korisnicima. Iskazao je spremnost da on i njegovi saradnici posjete Berane i učestvuju u radu na forumima privrednika koje bismo mi organizovali“, naveo je menadžer Opštine.

Dogovorena saradnja Berana i Banja Luke

„U toku obilaska regionalne deponije upoznali smo se sa tretmanom otpada, obradom i plasmanom reciklabilnioh sirovina, a poseban utisak na nas je ostavilo postrojenje za spaljivanje gasova iz tijela deponije, koje će se u narednoj fazi koristiti za dobijanje električne energije, kao i postrojenje za prečišćavanje deponijskih voda. Deponija i otpad koji se tamo skladište tretiraju se u najvećoj mjeri po  evropskim standardima, mjerama i normativima“, rekao je on.

Dogovorena saradnja Berana i Banja Luke

Drugog dana predstavnici naše lokalne samouprave su posjetili sU gradsku toplanu koja funkcioniše po principu privatno javnog partnerstva i koja je gotovo u potpunosti sa lož ulja kao energenta prešla na potrošnju drvene sječke i na taj način ne samo da je smanjila gubitke koji su bili značajni, nego je i ostvarila veliku dobit.

„Smatram da bi se ovaj vid centralnog grijanja mogao koristiti i kod nas u manjim kapacitetima jer bi ovo rešenje bilo i isplativo i primjenjivo. Ostvarili smo i kontakte sa privatnom kompanijom koja se bavi proizvodnjom kotlova za ove sisteme grijanja“, objasnio je Đaković i dodao da su na kraju posjetili kompaniju Bento produkt koja se bavi proizvodnjom bentonita u industrijske i građevinske svrhe, i predstavnici te kompanije su pokazali interesovanje za saradnju sa kompanijama iz Berana.

„Pozvali smo predstavnike gradske uprave Banjaluka da posjete Berane i budu naši gosti, što su oni rado prihvatili i najavili posjetu našem gradu“, zaključio je on.