Menadžer Opštine Berane Vladimir Đaković, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović, savjetnik predsjednika Darko Stojanović i zamjenik direktora Agencije Miloš Raičević održali su juče sastanak sa direktorom Uprave javnih radova, Borom Lučićem sa ciljem dogovaranja daljih aktivnosti na realizaciji infrastrukturnih projekata u Beranama.

Razgovarano je o izgradnji reciklažnog dvorišta sa sortirnicom, stočne pijace, CITES centra i novog groblja, kao i o ulaganju u putnu infrastrukturu.

Dogovoreno je da u narednom periodu budu preduzeti svi neophodni koraci, u cilju intenzivnijeg razvoja komunalne i saobraćajne infrastrukture na teritoriji beranske opštine.