Projekat “Jednake mogućnosti za sve ” sprovodi doo “Vodovod i kanalizacija” Berane , partner na projektu je Opština Berane koja ima pozitivnu praksu u implementaciji projekata za osobe sa invaliditetom, a finansira ga u sklopu programa profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom Zavod za zapošljavanje  Crne Gore.

Dodjelom sertifikata polaznicima,  završena je obuka u okviru projekta  “Jednake mogućnosti za sve”, čiji je cilj unapređenje položaja OSI u Crnoj Gori , njihovo uključivanje u svim oblastima društva na ravnopravnoj osnovi, kao i povećanje znanja i kompetencija i zapošljavanje nakon sticanja istih.

Projekat traje godinu dana, a obuka polaznika trajala je tri mjeseca, kazala je projekt menadžer Marijana Marjanović.

“Obuku za administrativne radnike sprovodila je OŠ “Vuk Karadžić”, dok je Vodovod kao nosilac projekta sproveo obuku za vodoinstalatere. Po dva polaznika, koja su se obučila za vodoinstalatera i administrativnog radnika, ostaće da rade u Opštini i Vodovodu narednih šest mjeseci“, istakla je Marjanović.

Pomoćnica sekretara za investicije i projekat Maja Pešić podsjetila je da je vrijednost ovog projekta 45 hiljada eura.

“Projektom je predviđeno da, nakon radnog angažmana dva polaznika u trajanju od šest mjeseci, jedna osoba koja je prošla obuku bude primljena na određeno vrijeme u radni odnos u Opštini Berane. Isti postupak biće sproveden i u D.O.O. “Vodovod i kanalizacija”, pojasnila je Pešić.

Sertifikate polaznicima koji su se obučavali za rad u Vodovodu uručio je direktor ovog preduzeća Vuko Todorović, a polaznicima koji su se obučavali za administrativnog radnika, potpredsjednik Opštine Berane Marko Lalević.

print