Polaznicima koji su uspješno završili obuku u okviru projekta „Cjeloživotno učenje“  za zvanje serviser/ka računara, danas su  svečano uručeni sertifikati u Velikoj sali Opštine Berane.

Pomenuti projekat implementira opština Berane, u saradnji sa svojim projektnim partnerom Mondo Bianco- PJ Script Berane, a donator projekta je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Napomenućemo da je  projekat  „Cjeloživotno učenje“  započet u julu prošle godine i traje godinu dana. Njegov cilj  je unapređenje znanja i kompetencija osoba sa invaliditetom  (OSI) i njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina.

Finasijski mendžer projekta Radule Bojović kazao je, da je ukupna vrijednost projekta  51.828,16 €.

„ Na samom početku projekta formirali smo projektni tim, a u saradnji sa ZZZCG izabrali smo lica koja će učestvovati u projektu, a onda smo krenuli sa aktivnostima. Četrnaest osoba sa invaliditetom je prošlo treninge psihološke podrške, nakon završenih treninga deset osoba je pohađalo tromjesečnu  obuku, koju je vršila JU Srednja stručna škola, kao licencirani izvođač programa obrazovanja za odrasle, dok su četiri osobe prošle obuku na radu u d.o.o PJ Skript Berane“, istakao je Bojović.

Koordinatorka projekta Ivana Bogavac- Novak naglasila je da su dobitnici sertifikata potpisali i ugovore, pa će osmoro lica sa invaliditetom  biti zaposleno u Opštini, a dvoje u partnerskom preduzeću PJ Skript Berane na period od šest mjeseci.

Polaznicima projekta „Cjeloživotno učenje“ koji su uspješno završili obuku, sertifikate je ispred Opštine Berane uručila pomoćnica sekretara za investicije i projekte, Maja Pešić.

„Opština Berane već šestu godinu za redom uspješno realizuje projekte u saradnji sa ZZZCG, a u okviru „Grant šeme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Pokazali smo se do sada kao pouzdan partner, jer po završetku projekata dio polaznika nastavlja sa radom u Opštini ili opštinskim preduzećima. Navešću kao primjer, projekat „Jedanake mogućnosti za sve“, koji je realizovan u saradnji sa VIK Berane, gdje su  sva četiri polaznika, zaposleni i po završetku projekta. Takođe, u okviru projekta „Budimo kreativni“ finansiranog iz iste grant šeme, Opština Berane i TO su dobile svoju prvu Suvenirnicu, a po završetku projekta dvije osobe su zasnovale radni odnos u TO Berane.

Kao dio tima u Opštini Berane, koji radi na poslovima pripreme i realizacije projekata istakla bih značaj održivosti svega šta osmislimo i realizujemo na terenu. Upravo iz tog razloga, Opština Berane je prepoznata kod donatora kao dobar, pouzdan i uspješan saradnik“, naglasila je Pešić.

Iz ZZZCG su kazali da će i u budućem periodu podržavati  ovakve projektne ideje koje imaju za cilj povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom.