Министарство културе Црне Горе, по основу Програма заштите и очувања културне баштине за 2016. годину, одобрило је ЈУ „Центар за културу“ Беране, финансирање два пројекта:

  1. Формирање дјечијег одјељења и
  2. Отварање интернет читаонице у Народној библиотеци ,,Др Радован Лалић“.

Пројекти су доминантно базирани на набвци инвентара и техничког осавремењавања, за потребе функционисања дјечијег одјељења и интернет-читаонице.

Инвентар и технички уређаји допремљени су 19. октобра. Дјечије одјељење и интернет–читаоница ће бити стављени у функцију након што Учитељски факултет и Факултет за енглески језик напусте просторије Народне библиотеке.