Menadžer Opštine Vladimir Đaković obišao je danas radove prve faze rekonstrukcije Cvijetnog parka gdje je u toku uklanjanje starih betonskih i asfaltnih staza od strane Agencije za izgradnju i razvoj, i ocijenio da će taj dio grada, biti u potpunosti drugačiji. Vrijednost radova je oko 90 hiljada evra, a finansira se isključivo iz sredstava Opštine Berane.

Opština finansira rekonstrukciju gradskih parkova

Radovi na uređenju pomenutog gradskog parka izvode se u sklopu projekta „Rekonstrukcija Cvijetnog parka“, koji sprovodi Opština Berane u saradnji sa lokalnim javnim preduzećima.

„Budžetom Opštine Berane opredijeljena su sredstva za rekonstrukciju gradskih parkova, uključujući i Cvijetni park. To je pokazatelj domaćinskog odnosa lokalne uprave prema gradu“, kazao je menadžer Đaković.

Po predračunu je, prema njegovim riječima, vrijednost projekta iznosila oko 90 hiljada evra. Međutim, pošto su Agencija za izgradnju i razvoj i preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ uvrstili dio radova u svoje redovne godišnje aktivnosti, doći će do značajnog smanjenja troškova u prvoj, tzv zemljanoj fazi radova.

„Zahvaljujući tome biće ušteđeno oko 10 hiljada evra iz opštinskog budžeta“, objasnio je Đaković.

Opština finansira rekonstrukciju gradskih parkova

Dodao je da će se nakon uklanjanja postojećih staza, raditi na ravnjanju i nivelisanju terena, kao i na postavljanju podžemne elektro i vodovodne instalacije.

„Do kraja godine ćemo završiti pripremu za ozelenjavanje površina u narednoj godini i uraditi staze od behaton kocki sa ivičnjacima, kao i platoe za buduće biste u centralnom dijelu parka. U planu su i pripremni radovi za izgradnju fontane i postavljanje 12 lampiona koji će osvetljavati čitav park“, najavio je prethodno Đaković za Radio Berane.

Menadžer je objasnio da će u Cvijetnom parku postojati dva platoa.

„Na jednom će se nalaziti dvije biste, poklon Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori, a na drugom fontana prečnika tri metra. Između ova dva platoa, kao i na površini čitavog parka, biće izgrađene staze sa klupama i pratećim parkovskim mobilijarom“, prenosi Radio.