Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

DEVETU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 23. decembar 2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Predlog Odluke o budžetu opštine Berane za 2020. godinu;

Izvještaj sa JR Odluke o budžetu opštine Berane za 2020.
Mišljenje Ministarstva finansija
Pregled za naredne tri godine
Pregled prihoda i rashoda za 2018.
Pregled prihoda i rashoda za 2018. januar-septembar2019.-projekcija za oktobar-decembar2019.

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

3.Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Izvještaj sa javne rasprava Odluke o porezu na nepokretnosti

 Izvjestilac: v.d. direktor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda

4.Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Berane;
Izvještaj sa JR Odluke o visini, načinu plaćanja članskog doprinosa TO

Izvjestilac: v.d. direktor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda

5.Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 57 u zahvatu DUP-a Stari Grad;

Nacrt Ugovora o prodaji Eparhija-Opština

Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

6.Predlog Odluke o bratimljenju-uspostavljanju saradnje Opštine Berane, Crna Gora i Grada Oksapampa, Republika Peru;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

7.Predlog Odluke o donošenju Strategije razvoja sporta u opštini Berane za period 2019-2021 godine;
Strategija razvoja sporta u opštini Berane za period 2019-2021;
Izvještaj sa JR Strategije razvoja sporta opštine Berane

Izvjestilac: predsjednik radne grupe za izradu Strategije

8.Program rada Skupštine opštine Berane za 2020. godinu;

Izvjestilac: sekrtar Skupštine opštine

9.Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-607                                               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 13. 12. 2019.g.                                              Novica  Obradović,s.r.